Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH04907

Sonda ja Lüganuse valla ühise olulise ruumilise mõjuga objekti ("Purtse" tuulikupargi) asukohavaliku teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Eesmärk on maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine tuulikupargi/tuulikuparkide rajamiseks arendajapoolse detailse visiooni olemasolul täpsusastmes (detailplaneeringu täpsusaste), mis lubab (kuna tegemist ei ole tiheasutusalaga) planeeringu kehtestamise korral arendajal taotleda vallalt projekteerimistingimusi ning vastavalt projekteerimistingimustele koostatud projekti alusel väljastada kohalikul omavalitsusel ehitusluba.
Ida-Viru maakond
0442 - Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 568 katastriüksust.
24.01.2007
Kohustuslik
Sonda Vallavalitsus, Lüganuse Vallavalitsus
Sonda Vallavalitsus
Lüganuse Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Viru regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kuido Kartau KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Marika Pärn KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Rauno Schults KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Alar Jürgenson KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Pille Metspalu KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülli Reimets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Oliver Parrest KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tatjana Obuhova KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamise otsused KSH aruandest 551 KB Algatamise otsus 24.01.2007 16.08.2022
KSH programmi ptk 1 6 1.3 MB Programm 16.08.2022
KSH programmi heakkskiitmine 169 KB Programmi otsus 08.11.2007 16.08.2022
Purtse KSH aruanne lisadeta 24.4 MB Aruanne 16.08.2022
KSH aruande otsus 418 KB Aruande otsus 06.05.2009 16.08.2022