Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03308

Ida-Virumaa Narva linn, Narva linna transpordi arengukava 2009-2015 keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Arengukava
Eesmärk on Narva linna transpordi arengukavaga 2008-2015 määratletud transpordivõrgu ja -süsteemi lahenduse ja arengusuundade vastavuse hindamine keskkonnatingimustele, keskkonnaseadusandlusele, nimetatud strateegilise dokumendi elluviimisega kaasneva olulise keskkonnamõju hindamine ning negatiivse mõju leevendusmeetmete väljapakkumine.
Ida-Viru maakond
0511 - Narva linn, Ida-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 11432 katastriüksust.
15.05.2008
Kohustuslik
Narva Linnavolikogu
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Osaühing Stratum
aktsiaselts KOBRAS
Keskkonnaameti Viru regioon
Narva

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Anne Rooma KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kadi Kukk KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Ene Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tuuli Põld KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Erki Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mihkel Lember KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Germo Ilvesmets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 175 KB Algatamise otsus 15.05.2008 16.08.2022
KSH programm 219 KB Programm 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmine 176 KB Programmi otsus 07.11.2008 16.08.2022
Narva linna transpordi arengukava KSH aruanne 72.9 MB Aruanne 16.08.2022
10000 3 316 KB Aruande otsus 03.06.2009 16.08.2022