Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03408

Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Eesmärgiks on luua eeldus tööstustsooni jäävate maa-alade kasutusintensiivsuse tõstmiseks ja määratleda täpsemalt sobilikud maa-alad uute võimalike tööstus- ja äriettevõtete jaoks.
Ida-Viru maakond
0511 - Narva linn, Ida-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 949 katastriüksust.
17.04.2008
Kohustuslik
Narva Linnavolikogu
Narva Linnavalitsus
AS Pöyry Entec
AS Pöyry Entec
Keskkonnaameti Viru regioon
Narva

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kaur Lass KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Angela Hollo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kätlin Mandel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Viktorija Sannikova KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Lauri Aasalo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Jüri Teder KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Mihkel Vaarik KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
otsus 2008 04 17 122 Toostuspiirkond 684 KB Algatamise otsus 17.04.2008 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmine 164 KB Programmi otsus 24.10.2008 16.08.2022
Narva toostuspiirkonna KSH 3.6 MB Aruanne 16.08.2022
1995 5 283 KB Aruande otsus 16.06.2009 16.08.2022