Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH05107

Sirgala harjutusvälja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Eesmärgiks on ca 2774 ha krundi moodustamine, krundi ehitusõiguse määramine, krundile ligipääsu ja krundile looduses tähistamise otsustamine, harjutusvälja koosseisus olevate piiritlevate tsoonide määramine, harjutusvälja siseste teede määramine, harjutusvälja perspektiivse laienemisvõimaluste kaalumine ning krundi sihtotstarbe muutmine 75% riigikaitsemaaks ning 25% maatulundusmaaks.
Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 13 katastriüksust.
24.05.2007
Kohustuslik
Vaivara Vallavolikogu
Vaivara Vallavalitsus
AS KOGER & PARTNERID
Keskkonnaameti Viru regioon
Sirgala

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kärt Mae KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Silver Riige KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Peeter Kais KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH programm Sirgala 300 KB Programm 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmine 90 KB Programmi otsus 31.07.2008 16.08.2022
Sirgala KSH I aruanne lisadeta 4.1 MB Aruanne 16.08.2022
Sirgala KSH II 3.6 MB Aruanne 16.08.2022
14183 3 110 KB Aruande otsus 28.07.2009 16.08.2022
aruande heakskiitmine 32 KB Aruande otsus 28.07.2009 16.08.2022