Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03409

Sirgala tuulepargi maa-ala määramise teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus pooleli
Üldplaneering
Kavandatud on 500 MW koguvõimsusega tuulepark.
Ida-Viru maakond
0803 - Toila vald, Ida-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 76 katastriüksust.
15.04.2009
Kaalutletud
Toila Vallavolikogu
Toila Vallavalitsus
Ramboll Eesti AS
Ramboll Eesti AS
Keskkonnaameti Viru regioon
Konju küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Hendrik Puhkim KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
10870 7SirgalaTuulepKSH 261 KB Programmi otsus 23.08.2010 16.08.2022