Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03110

Ida-Virumaal Vaivara vallas Auvere külas asuva Energiakompleksi ühendlao maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Eesmärgiks on kavandatud ühendlao asukoha muutumine ja maa-alade Lõunaterritooriumi maaüksuse, Jõeääre maaüksuse ja kahe maaüksuse, millel asuvad peremehetud hooned, liitmine ning sihtotstarbe määramine kahele väiksele maaüksusele. Samuti on detailplaneeringu eesmärgiks teeservituudi seadmine Jõetaga maaüksusele ja lahendada planeeringuala ehitusõigused, heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, keskkonnatingimused, liikluskorraldus ja vajalikud tehnovõrgud. Planeeringuala suurus on ligikaudu 250 ha.
Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 31 katastriüksust.
08.04.2010
Kaalutletud
Vaivara Vallavolikogu
Vaivara Vallavalitsus
ÅF-Estivo Aktsiaselts
Keskkonnaameti Viru regioon
Auvere ja Mustanina külad

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Marek Laht KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Janika Laht KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Katrin Keis KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Elmu Potter KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ene Johannes KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 122 KB Algatamise otsus 08.04.2010 16.08.2022
Energiakompleksi KSH programm lisadeta 1.0 MB Programm 16.08.2022
33102 2 205 KB Programmi otsus 02.09.2010 16.08.2022
Uhendlao KSH aruanne heakskiitmiseks 28 12 2010 1.0 MB Aruanne 16.08.2022
33102 AF estivo 4 310 KB Aruande otsus 31.01.2011 16.08.2022