Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03509

Jõhvi vallas, Kotinuka külas "Jõhvi äri- ja logistikapargi maa-ala" detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Eesmärgiks on planeerida maa-alale äri- ja logistikapark. Planeeritava ala suurus on ca 51,2 ha.
Ida-Viru maakond
0251 - Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 54 katastriüksust.
17.12.2009
Kaalutletud
Jõhvi Vallavolikogu
Jõhvi Vallavalitsus
OÜ BF Projektibüroo
OÜ BF Projektibüroo
Keskkonnaameti Viru regioon
Kotinuka küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Ruth Silberk KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Annika Päsik KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Reimo Ilp KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Marek Sammul KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
33724 3 758 KB Algatamise otsus 17.12.2009 16.08.2022
Johvi ari ja logistikapargi KSH programm 648 KB Programm 16.08.2022
33724 14 205 KB Programmi otsus 28.09.2010 16.08.2022
KSH Aruanne taiendatud 31 03 2011 1.8 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa1 Johvi ari ja logistikapargi KSH programm 648 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 KK 28 09 2010 nr V683372414 205 KB Aruanne 16.08.2022
V 6 8 33724 18 26042 153 KB Aruande otsus 26.04.2011 16.08.2022