Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00110

Veskioja ja Jõeääre kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Veskioja ja Jõeääre kinnistute ja lähiala detailplaneering. Taotletakse ehitusõigust kuni 9 pereelamumaa sihtotstarbega krundi moodustamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne määrata kinnistutele Suur-Emajõega ühenduses olevate paadikanalite ja muude veeliiklusrajatiste (slipp, maabumissild jmt) rajamise ehitusõigus.
Tartu maakond
0793 - Tartu linn, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 13 katastriüksust.
23.04.2010
Kohustuslik
Tähtvere Vallavolikogu
Tähtvere Vallavalitsus
osaühing Ülenurme Investeeringud
INSENERIBÜROO URMAS NUGIN OÜ
OÜ KB Environ
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Vorbuse küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kalev Liiv KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
2010 otsus 1-2 9 Veskioja ja J6e22re kinnistute detailplaneeringu ja KMS hindamise algatamine[1] 49 KB Algatamise otsus 23.04.2010 16.08.2022
JT 6-8 3814 2 23022012 729720 529 KB Programmi otsus 23.02.2012 16.08.2022
Veskioja-J6e22re dp KSHaruanne avalikustamiseks 1.4 MB Aruanne 16.08.2022