Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03310

Võrnu külas paikneva Ojamaa kaevanduse tootmiskeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu koostamise eesmärgid on: • Aitotsa katastriüksuse sihtotstarbe muutmine seoses Ojamaa kaevanduse teenindusmaa laiendamisega; • Planeeringualale jäävatel katastriüksustel hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse määramine; • Rajatavatele ehitistele olemasolevate ja uute juurdepääsuteede asukoha määramine; • Ereda-Võrnu-Sala riigimaantee (nr 13205) ja Võrnu-Sala valla maantee (nr 4980065) kaevise väljaveoteena kasutamise võimaluste väljaselgitamine; • Rajatava kaevanduse teenindamiseks vajalike elektriliinide, veetrassi, veekõrvaldustrassi, tuletõrjeveetrassi ja kanalisatsioonitrassi asukoha määramine; • Põlevkivikonveieri asukoha määramine; • Servituutide seadmine planeeringualal.
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 14 katastriüksust.
26.01.2010
Kaalutletud
Mäetaguse Vallavalitsus
Mäetaguse Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Viru regioon
Võrnu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Robert Tomasson KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Epp Zirk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kätlin Veber KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Ojamaa tootmiskeskus KSH algatamine valjavote KSH aruandest 379 KB Algatamise otsus 20.04.2010 16.08.2022
Ojamaa tootmiskeskus KSH programm lisadeta valjavote KSH aruandest 1.0 MB Programm 16.08.2022
12163 9Vornu 279 KB Programmi otsus 11.06.2010 16.08.2022
Ojamaa tootmiskeskus KSH aruanne lisadeta 21.1 MB Aruanne 16.08.2022
12163 16 583 KB Aruande otsus 24.09.2010 16.08.2022