Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03410

Jõhvi linnas Malmi tn 8 aadressile kavandatava koostootmisjaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Eesmärgiks on Malmi tn 8 kinnistule määrata ehitusõigus kuni 20 MW võimsusega koostootmisjaama rajamiseks. Koostootmisjaama põhikütuseks on eeldatavasti turvas. Reservkütusena nähakse ette maagaasi ja/või põlevkiviõli. Planeeringuala suurus on ca 18 ha.
Ida-Viru maakond
0251 - Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 42 katastriüksust.
18.02.2010
Kaalutletud
Jõhvi Vallavolikogu
Jõhvi Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Viru regioon
Jõhvi linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
12171 526 KB Algatamise otsus 18.02.2010 16.08.2022
V 6 8 20963 4 020820 1.7 MB Programmi otsus 02.08.2010 16.08.2022