Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03508

Narva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Narva linna üldplaneeringu eesmärk on linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneeringute koostamiseks
Ida-Viru maakond
0511 - Narva linn, Ida-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 11432 katastriüksust.
15.05.2008
Kohustuslik
Narva Linnavolikogu
Narva Linnavalitsus
Osaühing Entec Eesti
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
AS Pöyry Entec
Keskkonnaameti Viru regioon
Narva

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kaur Lass KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Angela Hollo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Viktorija Sannikova KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH programm heakskiidetud 425 KB Programm 16.08.2022
1995NarvaLinnaupKSHprogrammiheaks 173 KB Programmi otsus 15.03.2009 16.08.2022
Narva YP KSH aruanne heakskiidetud 1.8 MB Aruanne 16.08.2022
KSH programm heakskiidetud 422 KB Programm 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmise otsus 96 KB Programmi otsus 16.08.2022
KSH aruande heakskiitmise otsus 131 KB Aruande otsus 16.08.2022
26502 4 193 KB Aruande otsus 01.09.2010 16.08.2022