Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03608

Vaivara vallas Olgina alevikus ja Tõrvajõe ning Peeteristi külas asuva Futura detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Eesmärgiks on tootmismaa sihtotstarbega kruntide moodustamine, kuhu planeeritakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid.
Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 185 katastriüksust.
07.02.2008
Kohustuslik
Vaivara Vallavolikogu
Vaivara Vallavalitsus
ARHITEKTIBÜROO KOOT & KOOT OÜ
Ando Laanesoo
Peeter Kais
Keskkonnaameti Viru regioon
Olgina alevik, Peeterristi ja Tõrvajõe külad

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Ando Laanesoo KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Peeter Kais KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Dokument 1 42 KB Algatamise otsus 07.02.2008 16.08.2022
2553Tehnopark 184 KB Programmi otsus 17.03.2009 16.08.2022
Futura KSH aruanne lisadeta 2.0 MB Aruanne 16.08.2022
KSH aruande heakskiitmine 288 KB Aruande otsus 08.09.2009 16.08.2022