Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03708

Vaivara valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Eesmärgiks on Vaivara valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine.
Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 5324 katastriüksust.
28.02.2008
Kohustuslik
Vaivara Vallavolikogu
Vaivara Vallavalitsus
Vaivara Vallavalitsus
AS Pöyry Entec
AS Pöyry Entec
Keskkonnaameti Viru regioon
Vaivara

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kaur Lass KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Angela Hollo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mihkel Vaarik KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Dokument 2 39 KB Algatamise otsus 28.02.2008 16.08.2022
Vaivara UP KSH programm heakskiidetud 90 KB Programm 16.08.2022
3063vaivaraYldplaneering 189 KB Programmi otsus 03.04.2009 16.08.2022
Vaivara YP KSH aruanne taiendatud heakskiitmiseks II 1.4 MB Aruanne 16.08.2022
3063 19 165 KB Aruande otsus 14.05.2010 16.08.2022