Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03609

Illuka valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Eesmärk on luua eeldused Illuka valla ruumilise keskkonna tasakaalustatud ja säästvaks arenguks, inimeste sotsiaal-kultuuriliste vajaduste rahuldamiseks, soodsa majanduskeskkonna kujunemiseks ning Illuka valla ja selle lähialade tasakaalustatud ning terviklikuks arenguks.
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 2553 katastriüksust.
26.01.2009
Kohustuslik
Illuka Vallavolikogu
Illuka Vallavalitsus
Illuka Vallavalitsus
Mittetulundusühing Taevasikk
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Viru regioon
Illuka

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riina Raasuke KMH eksperdirühma liige
Jah Jah Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Reet Kivisild KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
563 233 KB Algatamise otsus 26.01.2009 16.08.2022
KSH programm 257 KB Programm 16.08.2022
13099 2 169 KB Programmi otsus 25.05.2009 16.08.2022
Illuka UP KSH aruanne valmis 1.3 MB Aruanne 16.08.2022
KSH aruande lisad 2.3 MB Aruanne 16.08.2022
13099 6 160 KB Aruande otsus 14.05.2010 16.08.2022