Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03808

SÜ Mustajõe Kolm detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Eesmärkideks on jagada maaüksus viieks elamumaa sihtotstarbega maaüksuseks ning määrata SÜ Mustajõe Kolm maa-ala kruntideks jaotamine; moodustatavate kruntide ehitusõiguse määramine väikeelamute ja nende kõrvalhoonete projekteerimiseks.
Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 97 katastriüksust.
13.05.2008
Kohustuslik
Vaivara Vallavalitsus
Vaivara Vallavalitsus
ELLA TOMASSOVA
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Viru regioon
Auvere küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Riina Raasuke KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 99 KB Algatamise otsus 13.05.2008 16.08.2022
Mustajoe 3 KSH programm 693 KB Programm 16.08.2022
33928 5 176 KB Programmi otsus 10.02.2010 16.08.2022
25902 5 217 KB Aruande otsus 22.09.2010 16.08.2022