Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03908

Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Ojamaa kaevanduse konveieri paigutuse asukohatrassi määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Maakonnaplaneering
Eesmärgiks on läbi viia AS VKG poolt kavandatava lintkonveieri asukohavaliku planeerimisprotsess ning selgitada välja lintkonveieri sobivaim asukoht.
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 292 katastriüksust.
12.09.2008
Kohustuslik
Ida-Viru maavanem
Ida-Viru Maavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Viru regioon
Võrnu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Pille Metspalu KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Marika Pärn KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Triin Brenner KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Laura Uibopuu KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Epp Zirk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kätlin Veber KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Ojamaa tootmiskeskus KSH algatamine valjavote KSH aruandest 379 KB Algatamise otsus 12.09.2008 16.08.2022
Ojamaa tootmiskeskus KSH programm valjavote aruandest 1.6 MB Programm 16.08.2022
27311 3 366 KB Programmi otsus 19.11.2009 16.08.2022
Ojama kaevanduse konveieri paigutuse asukohatrassi maaramine KSH aruanne lisadeta 3.4 MB Aruanne 16.08.2022
Ojamaa KSH aruande otsus 3.1 MB Aruande otsus 30.07.2010 16.08.2022