Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00210

Kardla baasi maa-ala detailplaneeringu KSH
Menetlus algatatud
Detailplaneering
Kardla baasi maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada nn Kardla baasi alast (endise nõukogude sõjaväelinnaku amortiseerunud ehitiste teenindusmaa, pindala ligikaudu 25 ha) ja seda ümbritsevast maa-alast kaasaja keskkonnanõuetest ja tehniliste võimalustest lähtuv tehnoküla (piiratud ladestusalaga jäätmekäitluskeskus, valdkonnaga seonduv taaskasutus-, tootmis- ja arendustegevus), sõjalis-sportliku ja kaitsealase tegevuse (pioneeriõpe, demineerimisväljak) keskus ja vaba-aja veetmise (maastikusõidukite spetsiaalrada jm tehnilised või motospordialad) keskus. Planeeritava maa-ala suurus koos juurdepääsuteega on ligikaudu 50 hektarit. Menetlus hääbunud.
Tartu maakond
0793 - Tartu linn, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 9 katastriüksust.
28.10.2010
Kaalutletud
Tähtvere Vallavolikogu
Tähtvere Vallavalitsus
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Tähtvere vald (endine), Kardla küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
2010 otsus 1-2 25 Kardla baasi DP ja KMH algatamine ja l2htetingimuste kinnitamine[1] 41 KB Algatamise otsus 28.10.2010 16.08.2022
2010 otsus 1-2 25 Lisa Kardla baasi DP l2htetingimused[2] 285 KB Algatamise otsus 28.10.2010 16.08.2022