Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH04009

Olulise ruumilise mõjuga Aidu tuulepargi, seda toetava infrastruktuuri ja rekreatsioonialade ning lasketiiru asukohavaliku teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Eesmärgiks on: • Aidu karjääri kaevandatud alade kasutamine taastuvenergia tootmiseks 2 ja 3 MW tuulikutega, tuulepargi asukohavaliku, sh tuulikute teenindusmaa, elektrikaabelliinide, teede ja teenindavate ehitiste asukoha määramine. • Aidu karjääri sulgemise järel kaevandatud aladele spordi-, puhke- ja virgestusalade asukoha määramine, kaitseliidu lasketiiru asukoha määramine, Aidu karjääri raudteeharu koridori määramine põlevkivi vedamiseks Ojamaa kaevandusest.
Ida-Viru maakond
0442 - Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 234 katastriüksust.
30.04.2009
Kohustuslik
Maidla Vallavolikogu
Maidla Vallavalitsus
Ramboll Eesti AS
Ramboll Eesti AS
Keskkonnaameti Viru regioon
Aidu-Nõmme

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Hendrik Puhkim KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Heiki Nurmsalu KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Eneli Niinepuu KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kersti Ritsberg KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Esta Rahno KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Liis Tikerpuu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ain Kendra KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
20090511170557484 132 KB Algatamise otsus 30.04.2009 16.08.2022
Aidu KSH programm lisadeta 736 KB Programm 16.08.2022
36833Vastus 218 KB Programmi otsus 18.12.2009 16.08.2022
Aidu KSH aruanne fina 5.8 MB Aruanne 16.08.2022
36833 8 199 KB Aruande otsus 07.09.2010 16.08.2022