Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03610

Vahtra Suurfarmi laiendamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Saarde Vallavolikogu algatas 15.12.2010 otsusega nr 34 Viisireiu külas asuvatel Vahtra suurfarmi, Vahtra ja Väike-Kurvitsa kinnistutel Vahtra suurfarmi laiendamise detailplaneeringu (DP) koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimise. DP koostamise eesmärk loomakasvatushoonete, sööda- ja silohoidlate ning ligipääsuteede planeerimine ehitamiseks. KSH läbiviimise eesmärk oli selgitada välja detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju ja hinnata mõju olulisust ning pakkuda välja negatiivse mõju vältimise/ vähendamise võimalused.
Põllumajandus ja vesiviljelus
Pärnu maakond
0712 - Saarde vald, Pärnu maakond
Sisestatud, puudutatud 11 katastriüksust.
15.12.2010
Kaalutletud
Saarde Vallavolikogu
24.01.2014
Saarde Vallavalitsus
Osaühing AB Büroo
Ramboll Eesti AS
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Viisireiu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Veronika Verš KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Esta Rahno KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kersti Ritsberg KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Heiki Nurmsalu KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Merje Lesta KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 1.5 MB Algatamise otsus 15.12.2010 16.08.2022
KSH programm heakskiitmiseks 2011 05 26 535 KB Programm 16.08.2022
Lisa1 Algatamisotsus 1.5 MB Programm 16.08.2022
Lisa2 DPseletuskiri 030311 728 KB Programm 16.08.2022
Lisa3 Tugiplaan 230410 474 KB Programm 16.08.2022
Lisa4 DP joonised Koondplaan ja Kruntimise skeem 1.4 MB Programm 16.08.2022
Lisa5 asutuste arvamused KSHP 864 KB Programm 16.08.2022
PV 6 8 15769 4 09062 498 KB Programmi otsus 09.06.2011 16.08.2022
Vahtra SFL DP KSHA 2013 08 15 1.7 MB Aruanne 16.08.2022
PV 6 5 16378 4 20092 508 KB Aruande otsus 20.09.2013 16.08.2022