Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH04508

Saue vallas Jõgisoo külas asuva Sillaotsa 3 maaüksuse (72703:002:0189) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Nimetus: Sillaotsa 3 maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringuga jagatakse maaüksus kaheks kinnistuks. Põhjapoolsele kinnistule A suurusega 2,2 ha rajatakse AS Swecon ehitusmasinate koolitus-ja hooldekeskus ehitusaluse pinnaga kuni 2400 m2. Lõunapoolsele kinnistule B suurusega 2,0 ha rajatakse lao- ja kontoripindadega hoone ehitusaluse pinnaga kuni 2000 m2.
Harju maakond
0726 - Saue vald, Harju maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 5 katastriüksust.
13.05.2008
Kaalutletud
Saue Vallavolikogu
Saue Vallavalitsus
Osaühing ASE EHITUSPROJEKT
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Jõgisoo küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Riina Raasuke KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Reet Kivisild KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 269 KB Algatamise otsus 13.05.2008 16.08.2022
KSH programm 1.4 MB Programm 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmine 114 KB Programmi otsus 18.11.2008 16.08.2022
Sillaotsa 3 DP KSH aruanne alkranel 1.3 MB Aruanne 16.08.2022
3223 09 2 126 KB Aruande otsus 31.03.2009 16.08.2022