Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00111

Kriisapõllu kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeringualas asuvale kinnistule tervikliku ja kvaliteetse vähi- ja kalakasvatuse kompleksi kujundamine. Planeeringus määratakse kinnistule sihtotstarve ning ehitusõigus tootmis- ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Lahendatakse kruntidele juurdepääsutee, tehnovõrkudega varustamine, haljastus ning heakorrastus.
Tartu maakond
0291 - Kastre vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 9 katastriüksust.
19.01.2011
Kaalutletud
Haaslava Vallavalitsus
Haaslava Vallavalitsus
osaühing TAEVANE
Loodushoiu Ühing "Lutra"
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Tõõraste küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Nikolai Laanetu KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
nr 119 65 KB Algatamise otsus 19.01.2011 16.08.2022
KSH programm lisadeta 679 KB Programm 16.08.2022
kiri 02 06 2011 nr15600 3 273 KB Programmi otsus 02.06.2011 16.08.2022
Kriisapollu KSH loppver 22.5 MB Aruanne 16.08.2022
kiri 25.07.2011 nr15600-6 303 KB Aruande otsus 25.07.2011 16.08.2022