Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH05906

Muhu valla Nõmmküla küla Kalatööstuse ja Toomu-Mihkli maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Novaterra OÜ eesmärk on detailplaneeringu koostamise ja elluviimisega rajada endisel kalatööstuse maa-alal tervisekeskuse kompleks, eramud ja supluskoht ning rekonstrueerida väikelaevade kai.
Saare maakond
0478 - Muhu vald, Saare maakond
Sisestatud, puudutatud 4 katastriüksust.
03.07.2006
Kaalutletud
Muhu Vallavalitsus
Muhu Vallavalitsus
Osaühing Klotoid
Consultare OÜ
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Nõmmküla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kristo Kiiker KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Triin Laaneväli KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Hannes Pehlak KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH programm valjavote KSH aruandest 351 KB Programm 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmine 126 KB Programmi otsus 21.07.2008 16.08.2022
seanina ksh aruanne loplik 04 05 2012 4.5 MB Aruanne 16.08.2022
HLS 6 8 6804 5 17052 428 KB Aruande otsus 17.05.2012 16.08.2022