Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH04608

Harju maakonna Maardu linna Lao tn 17/1, Lao tn 17/2, Lao tn 17/3 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Nimetus: Lao tn 17- kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Lao tn 17/1, 17/2 ja 17/3 kinnistute ja nende lähiala kasutustingimuste määramine. Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistutele kavandatud tootmis-, lao- ja ärihoonete (tehnopargi) rajamiseks moodustatavate kruntide ehitusõiguse määramine, samuti liikluskorralduse määramine ning vajaduse korral eraõigusliku isiku maal kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseadusega sätestatud korras. Detailplaneeringuga määratakse ka kindlaks tehnovõrkude ja –rajatiste asukoht ning haljastuse ja heakorra lahenduse põhimõtted, samuti servituutide vajadus ja ulatus.
Harju maakond
0446 - Maardu linn, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 46 katastriüksust.
26.05.2008
Kaalutletud
Maardu Linnavalitsus
Maardu Linnavalitsus
SWECO Projekt AS
Ramboll Eesti AS
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Maardu

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Hendrik Puhkim KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Heiki Nurmsalu KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Esta Rahno KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kersti Ritsberg KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Piret Kikkas KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marin Haugas KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Liis Tikerpuu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
korraldus nr 0240 26 05 2008 83 KB Algatamise otsus 26.05.2008 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmine 103 KB Programmi otsus 22.08.2008 16.08.2022
KSHP Lao aruanne final 3.5 MB Aruanne 16.08.2022
KSHP Lao aruanne ver2 4.0 MB Aruanne 16.08.2022
1249 2 133 KB Aruande otsus 25.01.2010 16.08.2022