Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH04109

Tagamaa maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Nimetus: Tagamaa maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva Kiisa 330/220/110/10 kV alajaama kõrvale avariireservelektrijaama ehitamist, mille perspektiivne koguvõimsus on kuni 400 MW.
Harju maakond
0718 - Saku vald, Harju maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 3 katastriüksust.
10.09.2009
Kohustuslik
Saku Vallavolikogu
Saku Vallavalitsus
Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ
OÜ Keskkonnakorraldus
Ramboll Eesti AS
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Kirdalu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Sixten Kerge KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Hendrik Puhkim KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Aune Aunapuu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Teet Kirss KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kersti Ritsberg KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Esta Rahno KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Heiki Nurmsalu KMH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
DP algatamise otsus ja lahteylesanne 3.9 MB Algatamise otsus 10.09.2009 16.08.2022
Tagamaa DP KSH programm 230 KB Programm 16.08.2022
27541 6 215 KB Programmi otsus 30.03.2010 16.08.2022
2009 0126 Tagamaa DP KSH aruanne 15062010 2.2 MB Aruanne 16.08.2022
7541 11 167 KB Aruande otsus 09.06.2010 16.08.2022