Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00305

Kuusalu valla Raudsilla (35203:001:0064) ja TagaRaudsilla (35203:001:1690) maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Harju maakond
0353 - Kuusalu vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 6 katastriüksust.
27.10.2005
Kaalutletud
Kuusalu Vallavolikogu
Kuusalu Vallavalitsus
Osaühing Klotoid
Adepte Ekspert OÜ
Uuri küla KSH programmi ja esialgse aruande koostas Hendrikson & Ko OÜ. Aruande avalikustamise järdselt aga KSH ja planeeringu protsess arendaja soovil peatus. Arendaja soovil jätkati KSH ja DP protsessiga 2017 aastal, mil KSH lõpuni viimiseks sõlmiti kokkulepe OÜ-ga Adepte Ekspert ja DP koostamiseks Klotoid OÜ-ga.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Piret Toonpere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Mihkel Vaarik KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Andrus Veskioja KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH programm 1.7 MB Programm 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmine 175 KB Programmi otsus 17.05.2007 16.08.2022
KSH Aruanne040319 3.3 MB Aruanne 16.08.2022
KSH aruande otsus 375 KB Aruande otsus 22.03.2019 16.08.2022