Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00319

Hanila vallas Esivere külas Tooma II tuulepargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Pärnu maakond
0430 - Lääneranna vald, Pärnu maakond
Sisestatud, puudutatud 15 katastriüksust.
30.09.2010
Kaalutletud
Hanila Vallavolikogu
Hanila Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Esivere küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kuido Kartau KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Epp Zirk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülli Reimets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine valjavote KSH programmist 790 KB Algatamise otsus 30.09.2010 16.08.2022
HLS 6 8 31338 10 100 288 KB Programmi otsus 10.02.2011 16.08.2022
Tooma II tuulepargi KSH aruanne06122012 25.1 MB Aruanne 16.08.2022
HLS 6 8 31077 2 0801 434 KB Aruande otsus 08.01.2013 16.08.2022