Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02111

Harjumaal Rae valla Soodevahe ja Veneküla küla Tallinna vangla piirkonna ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Nimetus: Soodevahe ja Veneküla küla Tallinna vangla piirkonna ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta valla kehtivat üldplaneeringut ja osaliselt kehtivat Soodevahe tööstuspargi detailplaneeringut seoses kinnistute sihtotstarbe muutmisega riigikaitsemaaks ning äri- ja tootmismaaks, samuti määrata sellest tulenev ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Harju maakond
0653 - Rae vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 44 katastriüksust.
07.07.2011
Kohustuslik
Rae Vallavolikogu
Rae Vallavalitsus
K-Projekt Aktsiaselts
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Keskus
Soodevahe küla, Vene küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine KSH programmi valjavote 414 KB Algatamise otsus 07.07.2011 16.08.2022
Tallinna vangla kshprogramm lisadeta 503 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 8 19030 8 2309 441 KB Programmi otsus 23.09.2011 16.08.2022
TALLINNA VANGLA KSH aruanne lisadeta 3.1 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 8 19030 13 280 410 KB Aruande otsus 28.05.2012 16.08.2022