Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH04708

Koru I, Koru V, Koru VI ja Laagri alajaama kinnistute ühise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Nimetus: Koru I, Koru V, Koru VI ja Laagri alajaama kinnistute detailplaneering. planeeringu koostamise eesmärgiks kavandada planeeritavatele Koru I, Koru V, Koru IV ja Laagri alajaama kinnistutele hästitöötav, rahulik, turvaline ja tervislik keskkond elamiseks, sealhulgas ka puhkamiseks ja vaba aja veetmiseks 200 perekonnale.
Harju maakond
0726 - Saue vald, Harju maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 300 katastriüksust.
27.03.2008
Kaalutletud
Saue Vallavolikogu
Saue Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Laagri

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Jaak Järvekülg KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH programmi heakskiitmine 103 KB Programmi otsus 24.07.2008 16.08.2022
Koru DP KSH aruanne 28 05 09 5.7 MB Aruanne 16.08.2022
6753 4 125 KB Aruande otsus 01.06.2009 16.08.2022