Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02912

Läänemaa Hanila vallas Pivarootsi külas Uus-Meremäe ja Simo kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Planeeringu eesmärk on täpsustada ehitusõiguse ulatust olemasoleva ja uue hoonestuse osas.
Lääne maakond
0430 - Lääneranna vald, Pärnu maakond
Sisestatud, puudutatud 10 katastriüksust.
30.03.2012
Kaalutletud
Hanila Vallavalitsus
Hanila Vallavalitsus
ConArte OÜ
Osaühing Corson
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Pivarootsi küla, Uus-Meremäe kinnistu (katastritunnus 19502:001:0800) ja Simo kinnistu (katastritunnus 19502:001:0420).

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Liiv KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Peeter Vissak KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Tatjana Tihhomirova KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Uno Liiv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Nelly Oldekop KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Kalev-August Parksepp KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Vallavalitsuse korraldus 30032012 878 KB Algatamise otsus 30.03.2012 16.08.2022
Uus Meremae KSH programm 429 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 Hanila VV 30 03 2012 korraldus nr 68 dp ja KSH algatamine 882 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 AT 04 04 2012 LaaneElu 05 04 2012 ja KA 03 04 2012 dp ja KSH algatamise teade 852 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 KA seisukoht KSH algatamise kohta 33 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 05 10 2012 avaliku arutelu ettepanekute aluse muudetud DP eskiisi pohijoonis 2.9 MB Programm 16.08.2022
Lisa 6 Keskkonnaameti seisukoht 26 06 2012 KSH programmi kohta 28 KB Programm 16.08.2022
Lisa 7 AT 17 09 2012 ja LaaneElu 18 09 2012 KSH programmi ja Dp eskiisi avalikustamise teade 937 KB Programm 16.08.2022
HLS 6 8 25562 2 2310 290 KB Programmi otsus 23.10.2012 16.08.2022
20182 3503 26 07 201 261 KB Aruande otsus 16.08.2022