Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02211

Kiltsi tööstusala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Planeeringu eesmärk on detailplaneeringuala kasutuselevõtt ettevõtluseks sobiva keskkonnana, maa-ala jagamine iseseisvateks kinnistuteks, juurdepääsu, parkimisalade ja kommunikatsioonide asukohtade määramine, ehitusõiguse määramine tootmis- ja ärihoonete ehitamiseks vastavalt Ridala valla üldplaneeringus sätestatud tingimustele.
Lääne maakond
0184 - Haapsalu linn, Lääne maakond
Sisestatud, puudutatud 40 katastriüksust.
06.01.2011
Kaalutletud
Ridala Vallavolikogu
Ridala Vallavalitsus
OÜ Pärnu Instituut
OÜ Pärnu Instituut
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Kiltsi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Marek Lind KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Raimo Klesment KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Kiltsi toostusalaDP ja KSH algatamise dokumendid 3.2 MB Algatamise otsus 06.01.2011 16.08.2022
Kiltsi KSH programm 2011 10 01 parandustega 4.4 MB Programm 16.08.2022
HLS 6 5 22018 6 0112 293 KB Programmi otsus 01.12.2011 16.08.2022
KIltsi KSH aruanne lisadeta 3.3 MB Aruanne 16.08.2022
HLS 6 8 22072 4 2310 259 KB Aruande otsus 23.10.2012 16.08.2022