Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH05607

Ilmandu külas asuva Tilgu munitsipaalsadama ja selle lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu koostamise eesmärgid on: • Tilgu munitsipaalsadama ja sadamaala taasloomine. • Kinnistu piiride ja ehitusõiguse määramine. • Heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Harju maakond
0198 - Harku vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 3 katastriüksust.
16.01.2007
Kaalutletud
Harku Vallavalitsus
17.10.2013
Harku Vallavalitsus
Osaühing Corson
Osaühing Corson
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Ilmandu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Liiv KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Andres Kask KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tiit Leinsalu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tatjana Tihhomirova KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Esta Tamm KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Marko Ründva KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Ingrid Leemet KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kalev-August Parksepp KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Merike Viigisalu KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Mihkel Parksepp KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Mariann Saar KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kadriann Saar KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Tiit Metsvahi KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Aurika Männik KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Marilis Saul KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Meelis Uustal KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Svetlana Safonova KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine programmi valjavote 69 KB Algatamise otsus 16.01.2007 16.08.2022
Tilgu KSH aruanne 28 08 2009 5.9 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 02 8.0 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 03 1006 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 04 14.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 05 24.4 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 06 4.3 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 07 253 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 08 3.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 09 7.1 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 10 149 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 11 Tilgu DP pohijoonis 310809 3.9 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 12 3.3 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 13 1.3 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 14 5.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 16 1.4 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 19 1.7 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 20 123 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 21 77 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 22 238 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 23 72 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 24 225 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 25 125 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 26 271 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 27 2.4 MB Aruanne 16.08.2022
2871 09 4 137 KB Aruande otsus 08.10.2009 16.08.2022