Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH06106

Harku valla Vääna-Jõesuu küla Vääna-Jõesuu puhkehoonete kompleksi kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine ja elamukruntideks jagamine korterelamute ja väikeelamute ehitamiseks.
Harju maakond
0198 - Harku vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 4 katastriüksust.
19.12.2006
Kaalutletud
Harku Vallavalitsus
Harku Vallavalitsus
Osaühing Arhitektibüroo "Hoerdel"
Osaühing Corson
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Vääna-Jõesuu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Liiv KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
0260 Vallavalitsus Korraldus 19 12 2006 2075 Laser 530 KB Algatamise otsus 19.12.2006 16.08.2022
KSH programmi otsus 100 KB Programmi otsus 28.12.2007 16.08.2022
19868 2 132 KB Aruande otsus 07.08.2009 16.08.2022