Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH04808

Järvamaal, Paide vallas Mäo külas Kaasiku kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Kaasiku kinnistu detailplaneeringu eesmärgiks on Kaasiku katastriüksuste jaotamine 6-ks äri- ja tootmiskrundiks, sh uue põhjavee puurkaevu planeerimine ning kruntidele ehitusõiguse, juurdepääsuteede ja teenindamiseks vajalike tehnovõrkude asukohtade, haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtete ja keskkonnatingimuste määramine.
Järva maakond
0567 - Paide linn, Järva maakond
Sisestatud, puudutatud 15 katastriüksust.
26.06.2008
Kohustuslik
Paide Vallavolikogu
22.02.2011
Paide Vallavalitsus
OÜ AARENS PROJEKT
Osaühing RealEnviron
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Mäo küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jargo Jürgens KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
15693 4 61 KB Programmi otsus 25.09.2009 16.08.2022
Kaasiku DP KSH aruanne kinnitamiseks 09 2010 8.0 MB Aruanne 16.08.2022
20408 4 226 KB Aruande otsus 12.11.2010 16.08.2022