Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH05707

Järvamaal, Väätsa vallas Röa külas Vikermäe kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärgiks on Vikermäe kinnistu jagamine 9 elamukrundiks, 1 transpordimaaks ja 1 kergliiklusmaaks ning 1 tehnovõrkude maa. Planeeritav elamulaad on pereelamu. Planeeringu ulatuseks on Vikermäe kinnistu ja selle lähiala.
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Järva maakond
0834 - Türi vald, Järva maakond
Sisestatud, puudutatud 17 katastriüksust.
22.08.2007
Kaalutletud
Väätsa Vallavalitsus
Väätsa Vallavalitsus
OÜ AARENS PROJEKT
Osaühing RealEnviron
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Röa küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jargo Jürgens KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH prog otsus Aarens 196 KB Programmi otsus 13.10.2008 16.08.2022
KSH prog otsus KOV 179 KB Programmi otsus 13.10.2008 16.08.2022
KSH prog otsus RealEnviron 185 KB Programmi otsus 13.10.2008 16.08.2022
Vikermae DP KSH aruanne lisadeta 7.7 MB Aruanne 16.08.2022
15835 2 109 KB Aruande otsus 06.07.2009 16.08.2022