Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH04908

Saue linna Vana-Keila mnt 4 ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Vana-Keila mnt 4 ja selle lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on jaotada planeeritav kinnistu sotsiaalmaaks- ühiskondlike ehitiste maaks, transpordimaaks, elamumaaks, maatulundusmaaks ja kaitsealuseks maaks. Ala suurus on ca 5,23 ha.
Harju maakond
0726 - Saue vald, Harju maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 19 katastriüksust.
02.07.2008
Kaalutletud
Saue Linnavolikogu
Saue Linnavalitsus
OSAÜHING MAAPLANEERINGUD
OSAÜHING MAAPLANEERINGUD
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Saue linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jelena Dokelin KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Ene Lausmaa KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Maaja Zolk KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Helmut Truu KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine KSH aruande valjavote 328 KB Algatamise otsus 02.07.2008 16.08.2022
KSH programm KSH aruande valjavote 6.5 MB Programm 16.08.2022
34151 6 202 KB Programmi otsus 12.01.2010 16.08.2022
KSH aruande tekstiosa 18.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisad 1 10 15.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lisad 14 16 1.9 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 17 563 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 18 724 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 19 1.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 20 1.4 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 21 744 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 22 6.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 26 2.8 MB Aruanne 16.08.2022
15651 4 214 KB Aruande otsus 18.05.2010 16.08.2022