Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH05907

Jüri-Antsu maaüksuse ja Jõeääre kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Harju maakond
0338 - Kose vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 10 katastriüksust.
12.11.2007
Kaalutletud
Kose Vallavalitsus
Kose Vallavalitsus
OÜ Keskkonnakorraldus
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Tuhala küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Sixten Kerge KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Teet Kirss KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Roland Müür KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Arno Saar KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Siiri Hunt KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Triinu Tõrv KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Arne Kivistik KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine KSH aruande valjavote 584 KB Algatamise otsus 12.11.2007 16.08.2022
KSH programm 3.4 MB Programm 16.08.2022
KSH prog otsus 94 KB Programmi otsus 14.08.2008 16.08.2022
Lk 1 40 17.8 MB Aruanne 16.08.2022
Lk 41 58 7.0 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 3.9 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 1.6 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 2.0 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 2.4 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 6 1.9 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 7 3.0 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 8 4.4 MB Aruanne 16.08.2022
36588 5 215 KB Aruande otsus 05.05.2010 16.08.2022