Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02311

Alexela Terminali laienduse ehk Paldiski linna Pallase piirkond 16 ja 18 ning selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva Alexela Terminali AS vedelkütuste ja veeldatud gaaside mahutipargi laiendamine; olemasolevate katastriüksuste uuteks kruntideks jagamine; ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine; liikluskorralduse ja kommunikatsioonide lahendamine; haljastuse ja keskkonna- ja riskialaste aspektide, kujade, heakorra, servituutide ja muude kitsenduste lahendamine.
Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 45 katastriüksust.
18.08.2011
Kohustuslik
Paldiski Linnavalitsus
30.12.2013
Paldiski Linnavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Paldiski linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Juhan Ruut KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Triin Brenner KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Jaanus Aavik KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Helen Leiger KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kaie Urman KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Evelin Uiga KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Tõnu Paasoja KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine KSH programmi valjavote 953 KB Algatamise otsus 18.08.2011 16.08.2022
HJR 6 8 29734 7 1601 435 KB Programmi otsus 16.01.2012 16.08.2022
Pallase piirkond 16 ja 18 DP KSH aruanne 7.4 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 8 4563 4 27092 351 KB Aruande otsus 27.09.2013 16.08.2022