Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02411

Kose vallas Karla külas Tünni kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Planeeritav ala asub Karla külas ja hõlmab Tünni (katastritunnus 33701:004:0360, pindala 1,13 ha, maakasutuse sihtotstarve 100% tootmismaa) kinnistut. Detailplaneeringu eesmärgiks tootmishoone juurdeehituse projekteerimine suurusega 450 m2.
Harju maakond
0338 - Kose vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 5 katastriüksust.
28.03.2011
Kaalutletud
Kose Vallavalitsus
Kose Vallavalitsus
Kose Maakorralduse Osaühing
OÜ Keskkonnakorraldus
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Karla küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Sixten Kerge KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 6 8 21628 2 2006 428 KB Programmi otsus 20.06.2011 16.08.2022
K 10 Tunni lopetamine 32 KB Aruande otsus 16.08.2022