Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03710

Muuga pump-hüdroakumulatsioonijaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärgiks oli pump-hüdroakumulatsiooni elektrijaama rajamiseks kinnistute sihtotstarbe muutmise, ehitus6iguse ulatuse ja hoonestustingimuste, veehaarde ja pump-hüdroakumulatsiooni elektrijaama vahelise tunneli ja maa-aluste mahutite rajamise võimaluste väljaselgitamine ning tingimuste määramine. Samuti tuleb detailplaneeringuga lahendada ka tehnovõrkude varustus ning määrata keskkonnakaitselised abinõud.
Harju maakond
0245 - Jõelähtme vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 93 katastriüksust.
01.07.2010
Kaalutletud
Jõelähtme Vallavolikogu
Jõelähtme Vallavalitsus
Linnaruumi OÜ
Ramboll Eesti AS
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Jõelähtme Vallavolikogu 13.10.2016 otsusega jäeti Uusküla küla pump-hüdroakumulatsiooni elektrijaama detailplaneering vastu võtmata ning lõpetati selle detailplaneeringu menetlemise.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Hendrik Puhkim KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Liis Tikerpuu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kersti Ritsberg KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Esta Rahno KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Merje Lesta KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Aune Aunapuu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Joonas Hokkanen KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Jarmo Koljonen KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veli-Matti Hilla KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaj-Erik Winqvist KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Muuga PHAJ DP KSHP 12052011 1 1.8 MB Programm 29.12.2023
24906 3 420 KB Programmi otsus 18.08.2011 16.08.2022
volikogu otsus 387 2.6 MB Aruande otsus 16.08.2022