Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02511

Kohila vallas Kohila alevis hüdrojõujaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine ja jagatud osale ehitusõiguse määramine hüdrojõujaama ehitamiseks keila jõe paremale kaldale Tööstuse tänava paissilla kõrvale Kohila valla üldplaneeringuga ette nähtud tootmismaal. Hõlmab u 0,8 ha suuruse ala.
Rapla maakond
0317 - Kohila vald, Rapla maakond
Sisestatud, puudutatud 5 katastriüksust.
29.08.2011
Kohustuslik
Kohila Vallavalitsus
Kohila Vallavalitsus
Arvo Järvet
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Kohila alevik

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvo Järvet KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
korraldus 20110829 KSH algatamine Kohila HUDROJOUJAAM 89 KB Algatamise otsus 29.08.2011 16.08.2022
HJR 6 8 28567 6 2604 435 KB Programmi otsus 26.04.2012 16.08.2022
20180831 Detailplaneeringute koostamise lopetamine 53 KB Täiendavad materjalid 31.08.2018 26.10.2022