Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03810

Harjumaal Pakri poolsaarel Paldiski linnas Jaama tn 6C väikesadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala krundipiiride täpsustamine ja ehitusõiguse andmine kuni 1350 tonnise veeväljasurvega kalalaevu ja muid aluseid teenindava kalasadama väljaehituseks. Sadam on mõeldud eelkõige samale kinnistule ehitatud kalatööstusliku külmhoone teenindamiseks. Planeeringuga määratakse kindlaks sadama territooriumi ja akvatooriumi, sadamakai ja muu seonduva infrastruktuuri asukoht ning suurus, maa-ala heakorrastus, liikluskorralduse (juurdepääsud, parkimine jne), tehnovõrkude ja varustusega seotud lahendused.
Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 5 katastriüksust.
08.04.2010
Kaalutletud
Paldiski Linnavalitsus
11.07.2012
Paldiski Linnavalitsus
Osaühing Corson
Osaühing Corson
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Paldiski linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Liiv KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Uno Liiv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tatjana Tihhomirova KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marilis Saul KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Merike Viigisalu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Aurika Männik KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kalev-August Parksepp KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tiit Leinsalu KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Peeter Ude KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Mihkel Parksepp KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Peeter Vissak KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
0804101507 77 KB Algatamise otsus 08.04.2010 16.08.2022
8762 2 389 KB Programmi otsus 22.03.2011 16.08.2022
Paldiski kalasadama dp KSH aruanne 15 11 2011 3.3 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 KSH programmi heakskiitmine 1.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 Paldiski Linnahooldus OU kiri 21 03 2011 ja Corson OU 196 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 Too nr AS 1141 01 skeemid ja lk valjavotted 455 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 6 P Luukase 23 09 2009 fotod leitud torudest 534 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 7 Projekteerija selgitus leitud torude kohta ja teabe e 195 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 8 Merest leitud toru joonis 1.9 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 9 IV kv 2010 vee erikasutus ja analuusid 143 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 10 Matemaatilise modelleerimise 22 joonist 7.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 11 Pohijoonis 1.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 12 Merkolux too nr 2891323 11 2011 1.1 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 13 AT Harju Elu Paldiski linna kodulehekulg ja e post 1.6 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 14 TPT 29 08 2011 TJA 06 09 2011 ja Corson OU 09 09 20 706 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 15 KSH aruande ja DP eelnou avaliku arutelu protokoll j 59 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 16 KA 14 10 2011taiendusettepanekud 45 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 17 Valjavotted Pakri maastikukaitseala ja hoiuala KKK 287 KB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 8 8762 8 25112 354 KB Aruande otsus 25.11.2011 16.08.2022