Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00105

Soojuse kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu KSH
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elektri - ja soojuse koostootmisjõujaama (koguvõimsus 90 megavatti) rajamiseks
Tartu maakond
0432 - Luunja vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 4 katastriüksust.
22.12.2005
Kohustuslik
Luunja vallavolikogu
Luunja vallavolikogu
OÜ Artes Terrae
AS Enprima Estivo
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Lohkva küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
isikuandmeteta ASAnneSoojusKMSHaruanne 2.2 MB Aruanne 16.08.2022