Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03112

Maardu linna Paemurru 5, Kaarle, Risti, Keldre 1, Keldre 2, Riigimaa 1, Riigimaa 5, Riigimaa 6, Riigimaa 21 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Nimetus: Paemurru 5, Kaarle, Risti, Keldre 1, Keldre 2, Riigimaa 1, Riigimaa 5, Riigimaa 6, Riigimaa 21 kinnistute ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise peamiseks eesmärgiks oli Vana-Narva mnt 27A ja Paemurru 5 asuva Termoil terminali mahutipargi laiendamine, terminali krundipiiride korrastamine ning puhveralade moodustamine.
Harju maakond
0446 - Maardu linn, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 24 katastriüksust.
30.05.2012
Kohustuslik
Maardu Linnavalitsus
Maardu Linnavalitsus
AS Entec Eesti
AS Entec Eesti
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Maardu. Maardu Linnavolikogu 28.03.2023 otsusega nr 52 tunnistati kehtetuks detailplaneeringu algatamise otsus ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Janne Tekku KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Mihkel Vaarik KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei
Jüri Teder KMH juhtekspert
Ei Jah Ei
Kaupo Heinma KMH juhtekspert
Ei Jah Ei
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei
Lea Jalukse KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 1.7 MB Algatamise otsus 30.05.2012 16.08.2022
KSH programmi eelnou Maardu Vopak 1.8 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 1.7 MB Programm 16.08.2022
Lisa 2 2.3 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 8 2081 7 10052 273 KB Programmi otsus 10.05.2013 16.08.2022