Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03212

VOPAK E.O.S Lonessa naftasaaduste terminali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
AS Liwanthon E.O.S (registrikood 10715645, endise nimega AS Vopak E.O.S) („Arendaja“) esitas 23.09.2011 taotluse detailplaneeringu algatamiseks, mille eesmärgiks on Viimsi vallas Muuga sadamas paikneva Lonessa kütuseterminali mahutipargi laienduse kavandamine. Viimsi vald algatas 15.05.2012 otsusega nr 26 detailplaneeringu maaüksustel Allika I, Allika II, Allika, Muuga, Muuga I, Hansumäe 1, Lasti tee 15, Lasti ja Lasti I „Detailplaneering“), keskkonnamõju hindamise ja riskianalüüsi koostamise ning kinnitas Detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli korralduse kohaselt kinnistute ehitus- ja kasutusõiguse määramine kaaludes omaniku, hoonestaja, naabrite, puudutatud kohalike omavalitsusete, riigi ning üldisi avalikke huve.
Harju maakond
0890 - Viimsi vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 40 katastriüksust.
15.05.2012
Kohustuslik
Viimsi Vallavalitsus
Viimsi Vallavalitsus
Ramboll Eesti AS
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Viimsi Viimsi Vallavolikogu lõpetas DP ja KSH menetluse 28.04.2020 otsusega nr 22.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Eike Riis KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 6 8 17124 3 3007 441 KB Programmi otsus 30.07.2013 16.08.2022