Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH05008

Kaarma valla Nasva küla Luha kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Kinnistule ehitusõiguse määramine kalatiikide, väikesadama, sadamahoone rajamiseks, kõrghaljastuse põhimõtete kujundamine, juurdepääsuteede ning tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine. Ala suurus on kokku umbes 5,4 ha.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Sisestatud, puudutatud 5 katastriüksust.
30.07.2008
Kaalutletud
Kaarma Vallavalitsus
Kaarma Vallavalitsus
Arvo Järvet
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Koostaja OÜ Inseneribüroo Urmas Nugin

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvo Järvet KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 47 KB Algatamise otsus 30.07.2008 16.08.2022
KSH programmi heakskiit 99 KB Programmi otsus 26.09.2008 16.08.2022
Kaarma Nasva Luha ksh heakskiit 299 KB Aruande otsus 21.12.2009 16.08.2022