Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH06007

Kudjape kalmistu laienduse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Eesmärgid on: selgitada välja maa-ala suuruse vajadus kalmistu laiendamiseks 50-aastase perspektiiviga; seada keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja viia läbi strateegilise keskkonnamõju hindamine; lahendada liikluskorralduse põhimõtted; määrata põhiliste tehnovõrkude ja -rajatiste asukoht ja siduda need olemasolevate võrkudega; määrata seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ulatus planeeritaval alal; määrata hoonestuse ja haljastuse põhimõtted, leida sobiv asukoht leinamaja-krematooriumile.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Sisestatud, puudutatud 28 katastriüksust.
16.10.2007
Kaalutletud
Kaarma Vallavalitsus
Kaarma Vallavalitsus
ERKAS Pärnu Instituut Osaühing
ERKAS Pärnu Instituut Osaühing
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Kudjape küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Valdeko Palginõmm KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tuuli Veersalu KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Marek Lind KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Raimo Klesment KSH juhtekspert
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine valjavote programmist 281 KB Algatamise otsus 16.10.2007 16.08.2022
Kudjape kalmistu DP KSH programm lisadeta 379 KB Programm 16.08.2022
KSH programmi heakskiit 105 KB Programmi otsus 02.06.2008 16.08.2022
Kudjape kalmistu KSH aruanne lisadeta 1.7 MB Aruanne 16.08.2022
Kudjape kalmistu KSH heakskiit 279 KB Aruande otsus 01.06.2009 16.08.2022