Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH06206

Muhu valla Pallasmaa küla Mihkli maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärgiks on jahisadama ja infrastruktuuri rajamine. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt piiriülest keskkonnamõju.
Saare maakond
0478 - Muhu vald, Saare maakond
Sisestatud, puudutatud 10 katastriüksust.
31.10.2006
Kaalutletud
Muhu Vallavolikogu
Muhu Vallavalitsus
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Pallasma küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Muhu Pallasma DP KSH 33 KB Programmi otsus 14.08.2008 16.08.2022
Muhu Pallasmaa Mihkli DP KSH aruande hea 297 KB Aruande otsus 11.05.2009 16.08.2022