Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03312

Kaarma valla Muratsi küla Kolde, Koldevälja, Kadakaoksa, Kalda ja Rannavälja kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus pooleli
Detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärgiks on elamu- ja puhkealade arendamine. Kavandatakse 87 eluhoonet koos abihoonetega ning lisaks puhkeotstarbelised maatulundusmaa krundid.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Sisestatud, puudutatud 17 katastriüksust.
31.05.2012
Kohustuslik
Kaarma Vallavalitsus
Kaarma Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Muratsi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine programmi valjavote 331 KB Algatamise otsus 31.05.2012 16.08.2022
HLS 6 8 19402 7 1510 410 KB Programmi otsus 15.10.2012 16.08.2022