Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00317

Saku valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Saku Valla üldplaneering. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning eelduste loomine hea elukeskkonna kujundamiseks. Üldplaneeringuga lahendatakse lähtuvalt valla ruumilistest vajadustest planeerimisseaduse ülesanded – planeeringuala kasutus- ja ehitustingimused, transpordivõrgustiku ja muu taristu üldised asukohad jt valla arenguks olulised teemad.
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Harju maakond
0719 - Saku vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 8854 katastriüksust.
21.09.2017
Kohustuslik
Saku Vallavalitsus
Saku Vallavalitsus (75019738)
Saku Vallavolikogu kehtestas 20. aprillil 2023 otsusega nr 24 Saku valla uue üldplaneeringu.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jaak Järvekülg KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Ei Jah
Martin Ruul KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Ann Ideon KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Marek Bamberg KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Ethel Simmul KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Epp Zirk KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kaile Eschbaum KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Jaanus Padrik KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kairit Kase KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
2022 06 11 Saku UP KSH aruanne 8.1 MB Aruanne 08.05.2023
Saku YP Seletuskiri 3.6 MB Täiendavad materjalid 08.05.2023