Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03412

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Arengukava
"Eesti maaelu arengukava 2014–2020" koostamise ja rakendamise eesmärk on toetada maaelu arengut viisil, mis täiendab muid Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika vahendeid (näiteks otsetoetused ja turukorralduse abinõud), ühtekuuluvuspoliitikat ja Euroopa Liidu ühist kalanduspoliitikat.
Üle Eesti
05.11.2012
Kohustuslik
põllumajandusminister
Põllumajandusministeerium (70000734)
Põllumajandusministeerium
OÜ Hendrikson & Ko (10269950)
(osales programmi ja aruande koostamisel)
Keskkonnaamet

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 430 KB Algatamise otsus 05.11.2012 24.04.2024
MAK KSH programm heakskiitmisele 14 02 13 taiend KKA kirjast 11 6.7 MB Programm 24.04.2024
6 8 4819 4 25032013 551 KB Programmi otsus 25.03.2013 24.04.2024
mak 2014 2020 ksh aruanne 1.6 MB Aruanne 29.01.2014 05.12.2023
mak 2014 2020 ksh aruanne lisad 11.8 MB Aruanne 05.12.2023
6_8_13_4819_9 266 KB Aruande otsus 29.01.2014 05.12.2023